Δήμητρα Plus

plus Μελετώντας συνεχώς τις μεταβαλλόμενες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες της αγοράς εργασίας και των απαιτήσεών της καταδεικνύεται αφενός η ανάγκη για κατάρτιση και πιστοποίηση των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς εργασίας, αφετέρου η προσαρμογή των επιχειρήσεων στο νέο μοντέλο της επιχειρηματικότητας. Μέσω των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, φιλοδοξία μας είναι να επιτευχθεί η αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων κάθε ανέργου, εργαζόμενου και επιχειρηματία. Η συνεχής επικαιροποίηση των επαγγελματικών προσόντων καθίσταται σήμερα απαραίτητη προκειμένου οι ομάδες ενδιαφέροντος να «εξοπλίσουν» το προφίλ τους, ώστε να αποτελέσει το κλειδί που θα τους οδηγήσει με ασφάλεια σε επαγγελματική αποκατάσταση και ανέλιξη στα πλαίσια μιας βιώσιμης οικονομίας.

Υιοθετώντας τους όρους βελτίωσης της επαγγελματικής ένταξης και ανέλιξης ανέργων και εργαζομένων όλων των κλάδων, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», από το 2002 καινοτομεί δημιουργώντας ένα ανεξάρτητο τμήμα οργάνωσης και διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ και των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, με την ονομασία ΔΗΜΗΤΡΑ Plus.

Παράλληλα, με ένα εκτεταμένο δίκτυο συμβούλων υποστηρίζει την νεοφυή επιχειρηματικότητα (startup), παρέχοντας ουσιαστική βοήθεια και υποστήριξη στις νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς και στους υποψήφιους επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενους), προσφέροντάς τους αξιόπιστη πληροφόρηση, τόσο για την μετατροπή της επιχειρηματικής τους ιδέας σε επιχειρηματική οντότητα, όσο και για την χάραξη της στρατηγικής και συντονισμού του συνόλου των ενεργειών και δράσεων που θα πρέπει να ακολουθήσουν, με σκοπό η επιχειρηματική τους ιδέα να επιτευχθεί ταχύτατα και με αυξημένη προοπτική βιωσιμότητας.

Η εταιρεία μας έχει συνάψει συνεργασίες με εξειδικευμένους συνεργάτες, εκπαιδευτές και συμβούλους με πολυετή εμπειρία αλλά και σημαντική τεχνογνωσία στα αντικείμενά τους, καθώς και με τους πλέον καταξιωμένους φορείς πιστοποίησης γνώσεων και εταιρείες συμβούλων έχοντας καθιερώσει ένα μηχανισμό ελέγχου και αξιοπιστίας ως προς:

  • Την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης,
  • Τη δυνατότητα απασχόλησης και αυταπασχόλησης στην αγορά εργασίας,
  • Την συμβουλευτική καθοδήγηση για την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρηματικών ιδεών.

 

Προσφερόμενα Προγράμματα

 

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Blended learning: 175 ώρες, 350€
Εξ αποστάσεως:150 ώρες,200€ Μικροδιδασκαλίες: 35 ώρες,130€

Περισσότερα

Πληροφορική

40 ώρες / Κόστος συμμετοχής 250€

Περισσότερα

Διαχείριση έργων με το Microsoft® Project Professional

Διάρκεια 20 ώρες / Κόστος 350€

Περισσότερα

Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ

6 ώρες - Κόστος 50,00€

Περισσότερα

Στο «Δρόμο της Πεταλούδας»

Διάρκεια 24 ώρες / Κόστος 230,00 €

Περισσότερα

DATA PROTECTION OFFICER EXPERT

Ειδική Προσφορά 320€

Περισσότερα

Τεχνικοί Ασφαλείας

Διάρκεια 10 ώρες, Κόστος 70,00€ / Διάρκεια 35 ώρες Κόστος 130,00€

Περισσότερα

Μην πουλάτε! Κάντε τους άλλους να αγοράσουν!

Διάρκεια 4 ώρες / Κόστος 70€

Περισσότερα

Τεχνικές Εξυπηρέτησης Πελατών

Διάρκεια 4 ώρες / Κόστος 60,00€

Περισσότερα

Team Building

Διάρκεια 4 ώρες / Κόστος 60€

Περισσότερα

Digital Marketing

Διάρκεια 4 ώρες / Κόστος Συμμετοχής 100€

Περισσότερα

Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση Πελατών

Διάρκεια 10 ώρες / Κόστος 100€

Περισσότερα

Ηγεσία και Coaching

Διάρκεια 6 ώρες
Κόστος Συμμετοχής 60,00€

Περισσότερα

Stress & Time Management

Διάρκεια 6 ώρες / Κόστος 60€

Περισσότερα

Υγιεινή & Ασφάλεια τροφίμων

Διάρκεια:10 ώρες / Κόστος 70,00€

Περισσότερα

BARTENDER

Διάρκεια: 18 ώρες / Κόστος 180,00€

Περισσότερα

Πιστοποιημένη εκπαίδευση για την ασφαλή λειτουργία των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα SARS-CoV-2.

Διάρκεια 20 ώρες / Κόστος 65€

Περισσότερα

BARISTA Βασικό Επίπεδο

Διάρκεια 20 ώρες / Κόστος 150,00€

Περισσότερα

BARISTA Προχωρημένο Επίπεδο

Διάρκεια 40 ώρες Κόστος:300 €

Περισσότερα

Σερβιτόρος - Η τέχνη του σερβιρίσματος

Διάρκεια: 60 ώρες / Κόστος: 390,00€

Περισσότερα

Οροφοκόμος

Διάρκεια: 40 ώρες / Κόστος 280,00€

Περισσότερα

Nail Specialist

Διάρκεια:75 ώρες / Κόστος 600€

Περισσότερα

Make up Specialist

Διάρκεια: 3 μήνες- 75 ώρες / Κόστος 550€

Περισσότερα

Σχέδιο Μόδας

Διάρκεια 2 μήνες / Κόστος 500€

Περισσότερα

Προσωπικό Security

Διάρκεια: 105 ώρες / Κόστος 350,00€

Περισσότερα

Christmas Nail ART

Διάρκεια 3 ώρες / Κόστος 30€

Περισσότερα

Πρώτες Βοήθειες στην εργασία

Διάρκεια: 6 ώρες / Κόστος: 60€

Περισσότερα

Προστασία Επισήμων Προσώπων (V.I.P)

Διάρκεια 35 ώρες / Κόστος 250 €

Περισσότερα

Ασφάλεια Ξενοδοχείων

Διάρκεια 35 ώρες / Κόστος 250€

Περισσότερα