Επιδοτούμενα Προγράμματα

 

katartisiΗ δια βίου εκπαίδευση είναι η κάθε μαθησιακή διαδικασία, στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπεί στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη.

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία, τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και τις τεχνολογικές καινοτομίες, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα δια βίου μάθησης, τα οποία απευθύνονται σε όλον τον ενεργό πληθυσμό της χώρας, εφαρμόζοντας σε αυτά πολιτικές κατά των διακρίσεων για την στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Για το σκοπό αυτό έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με πολλούς σημαντικούς φορείς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας πάνω σε θέματα κατάρτισης, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, αλλά και την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο μια ευρωπαϊκή προοπτική σε όσους το επιθυμούν.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΕΟ VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΤΩΝ 30-49 ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

580 Ώρες / Επίδομα 2.520 €

Περισσότερα

VOUCHER ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 36500 ΑΝΕΡΓΩΝ

150 ώρες

Περισσότερα

ΛΑΕΚ 1-49

Διάρκεια: 40 ώρες
Εκπαιδευτικό επίδομα 200,00€

Περισσότερα