Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ

Οριστικοποιήθηκαν οι εξετάσεις πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων μετά από ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), οι οποίες προγραμματίζονται για το τέλος Ιανουαρίου 2021. Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» οργανώνει ενισχυτικά μαθήματα μικροδιδασκαλιών προσομοιωμένα στις διαδικασίες που ακολουθούνται στις εξετάσεις του  ΕΟΠΠΕΠ, σε Λάρισα και Βόλο.

Διάρκεια: 6 ώρες

Έναρξη Τμημάτων (Λάρισα και Βόλο)

  • Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020, 09:30 - 15:30
  • Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020, 09:30 - 15:30
  • Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020, 09:30 - 15:30
  • Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020, 09:30 - 15:30

Απευθύνεται

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων και πιο συγκεκριμένα, σε όσους ενδιαφέρονται να:

  • Παρουσιάσουν το σχέδιο μικροδιδασκαλίας τους, καθώς και το αντίστοιχο υποδειγματικό μάθημα 20 λεπτών (power point) προκειμένου να ελεγχθεί και να διορθωθεί.
  • Εκπαιδευτούν, ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.
  • Αναβαθμίσουν τις ικανότητες διδασκαλίας τους και να τις εμπλουτίσουν με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων.

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο των δια ζώσης εκπαιδευτικών συναντήσεων. Πιο αναλυτικά, η Μεθοδολογία Υλοποίησης του προγράμματος εκπαίδευσης περιλαμβάνει πραγματοποίηση του αλληλεπιδραστικού εργαστηρίου μικροδιδασκαλίας, στο οποίο προσομοιώνονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται στις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΟΠΠΕΠ. Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν ένα πλήρως σχεδιασμένο υποδειγματικό μάθημα 20 λεπτών σε μια ομάδα 10 συνεκπαιδευόμενων τους, το οποίο μαγνητοσκοπείτε, όπως ακριβώς θα γίνετε στις εξετάσεις. Η παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας γίνεται σε θεματικό αντικείμενο επιλογής του εκπαιδευόμενου και συνοδεύεται από κείμενο του υποψηφίου, στο οποίο περιέχεται ο σχεδιασμός της. Μετά το τέλος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας, ο εκπαιδευόμενος παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις στους αξιολογητές, σχετικά με τη μικροδιδασκαλία του και λαμβάνει σχετική ανατροφοδότηση. Στη συνέχεια, παραμένει στην αίθουσα και λειτουργεί ως κοινό - μέλος της ομάδας εκπαιδευόμενων που παρακολουθεί και συμμετέχει στις επόμενες μικροδιδασκαλίες. Την ίδια μέρα ο εκπαιδευόμενος «παίζει» τον ρόλο του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες και βιώματα.

Παροχές Προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν μαγνητοσκοπημένη σε μορφή video την παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας τους.

Οι εκπαιδευόμενοι καθοδηγούνται στην αποτελεσματική σχεδίαση και υλοποίηση μικροδιδασκαλίας στο πρότυπο των εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ.

Κόστος Συμμετοχής

Συμμετοχή στα δια ζώσης μαθήματα με την υποστήριξη εκπαιδευτή/τριας, τιμή 50,00€ /κατά άτομο.

Προσφερόμενες εκπτώσεις

Παρέχονται ειδικές τιμές σε άτομα που έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο μικτής ή εξ αποστάσεως κατάρτισης στον Οργανισμό μας.

Τρόποι πληρωμής

Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής πληρωμή του συνολικού ποσού. Δείτε τους τρόπους πληρωμής πατώντας ΕΔΩ

Δήλωση Συμμετοχής

Κατεβάστε την Δήλωση Συμμετοχής ΕΔΩ και αποστείλετέ την με email στο plus@dimitra.gr

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες Λάρισα 2410554026 και Βόλος 2421038333