Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και αποστολή φακέλου δικαιολογητικών έως και την 30η Οκτωβρίου 2020 

Μοριοδότηση σε προκηρύξεις ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ/ΣΔΕ/ΔΚΔΒΜ/Δ e-ΚΔΒΜ

Γίνε πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π εκπαιδευτής ενηλίκων, διεκδίκησε θέσεις εργασίας σε προκηρύξεις προσλήψεων δομών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

O Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», υλοποιεί σεμινάρια «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων» σε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα και Θεσσαλονίκη, τα οποία διοργανώνονται ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτών ως εξής:

Α. Με τη Μικτή μέθοδος εκπαίδευσης (διάρκειας 175 ωρών, blended learning) και σας οδηγεί ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σύμφωνα με το Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’/ 83/11-5-2016), καθώς επίσης δίνει δικαίωμα απευθείας συμμετοχής στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων ακόμα και σε όσους δεν έχουν την προβλεπόμενη απαιτούμενη διδακτική εμπειρία (150 ώρες), (Ν.2844/2012, παρ17, δδ). Επιπλέον, αποτελεί μοριοδοτούμενο σεμινάριο για την ένταξη σας στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων (π.χ. ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ)

Β. Με τη μέθοδο της Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (διάρκειας 150 ωρών) για τη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού που αφορά στην «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και περιέχει θεματικές ενότητες απόλυτα συναφείς με τις εξεταζόμενες ενότητες της γραπτής διαδικασίας εξετάσεων (Τράπεζα Θεμάτων κατά την εξέταση αξιολόγησης του θεωρητικού μέρους) καθώς και με τις μεθόδους και τεχνικές που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της μικροδιδασκαλίας. 

Το σεμινάριο σας οδηγεί ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σύμφωνα με το Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’/ 83/11-5-2016) καθώς δίνει δικαίωμα απευθείας συμμέτοχης στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων και σε όσους δεν έχουν την προβλεπόμενη απαιτούμενη διδακτική εμπειρία (150 ώρες), (Ν.2844/2012, παρ17, δδ).

Επιπλέον, μοριοδοτείται για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), τα Κέντρα διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής & τις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ).

Γ. Σεμινάριο/Εργαστήριο Μικροδιδασκαλίας (διάρκειας 35 ωρών) με τη μέθοδο των Δια ζώσης Εκπαιδευτικών συναντήσεων, το οποίο απευθύνεται σε υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων που διαθέτουν τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, διαθέτουν διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 150 ωρών σε ενήλικες, αλλά επιθυμούν πριν τις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να έχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη για την προετοιμασία κυρίως του πρακτικού μέρους των εξετάσεων που θα κληθούν να συμμετάσχουν, δηλαδή της προετοιμασίας της παρουσίασης της 20λεπτης μικροδιδασκαλίας, της συνέντευξης που ακολουθεί και του συνοδευτικού υποστηρικτικού υλικού. Επιπλέον, αποτελεί μοριοδοτούμενο σεμινάριο για την ένταξη σας στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων (π.χ. ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ)

Σε ποιους απευθύνονται

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και πιο συγκεκριμένα, σε όσους ενδιαφέρονται να:

 • πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων συμμετέχοντας απευθείας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ ακόμα και χωρίς διδακτική εμπειρία (δηλαδή χωρίς να διαθέτουν το προαπαιτούμενο κριτήριο ύπαρξης 150 ωρών διδακτικής προϋπηρεσίας (Ν. 4386/16 Άρθρο 67)).
 • εκπαιδευτούν, ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.
 • αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων (π.χ. ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ).
 • αναβαθμίσουν τις ικανότητες διδασκαλίας τους και να τις εμπλουτίσουν με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

Έναρξη Τμημάτων

Λάρισα:Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020 09:30

Βόλος: Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020 09:30

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες Λάρισα 2410554026, Θεσσαλονίκη 2310547180, Βόλος 2421038333, Τρίκαλα 24310 31450

Ακολουθούν αναλυτικές πληροφορίες ανά σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων:

 

O Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μαγνησίας υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων», διάρκειας 175 ωρών σε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα και Θεσσαλονίκη και σας οδηγεί ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σύμφωνα με το Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’/ 83/11-5-2016) καθώς δίνει δικαίωμα απευθείας συμμέτοχης στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων ακόμα και σε όσους δεν έχουν την προβλεπόμενη απαιτούμενη διδακτική εμπειρία (150 ώρες), (Ν.2844/2012, παρ17, δδ).

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη προετοιμασία που οδηγεί σε εξασφαλισμένη ΕΠΙΤΥΧΙΑ στις εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Οι εκπαιδευόμενοι, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το μεγαλύτερο μέρος του σεμιναρίου χωρίς να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους.

Παράλληλα, η συμμετοχή τους στις 5 δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις σε αίθουσα κατάρτισης, επιτρέπει την κατανόηση και την αποσαφήνιση του θεωρητικού πλαισίου καθώς και την κατάλληλη προετοιμασία της μικροδιδασκαλίας τους μέσω του αλληλεπιδραστικού εργαστηρίου μικροδιδασκαλίας, στο οποίο προσομοιώνονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Έναρξη Τμημάτων

Λάρισα:Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020 09:30

Βόλος: Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020 09:30

 

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες Λάρισα 2410554026, Θεσσαλονίκη 2310547180, Βόλος 2421038333, Τρίκαλα 24310 31450

Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και πιο συγκεκριμένα σε όσους ενδιαφέρονται να:

 • πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων, συμμετέχοντας απευθείας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ ακόμα και χωρίς διδακτική εμπειρία (δηλαδή χωρίς να διαθέτουν το προαπαιτούμενο κριτήριο ύπαρξης 150 ωρών διδακτικής προϋπηρεσίας (Ν. 4386/16 Άρθρο 67)).
 • να εκπαιδευτούν, ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.
 • αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων (π.χ. ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ)
 • αναβαθμίσουν τις ικανότητες διδασκαλίας τους και να τις εμπλουτίσουν με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων όπως:
  • Εκπαιδευτές Προγραμμάτων Ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου
  • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής
  • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία
  • Εκπαιδευτές Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 175 ωρών θα υλοποιηθεί με την μικτή μέθοδο (blended learning), η οποία περιλαμβάνει ένα συνδυασμό δια ζώσης εκπαιδευτικών συναντήσεων καθώς και εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (e-learning). Οι δια ζώσης δραστηριότητες και το εργαστήριο μικροδιδασκαλίας θα πραγματοποιούνται κυρίως Σαββατοκύριακο σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ ανά πόλη υλοποίησης. Πιο αναλυτικά, η Μεθοδολογία Υλοποίησης των συνολικά 175 ωρών του προγράμματος εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

1. Πέντε (5) Δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις φυσικής παρουσίας σε αίθουσα κατάρτισης (συνολικής διάρκειας 35   ωρών) οι οποίες αναλύονται ως εξής:

 • Κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου και προετοιμασία σχεδιασμού των μικροδιδασκαλιων (12 ώρες / φυσική παρουσία σε αίθουσα κατάρτισης)Δύο (2) δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις (διάρκειας 6 ωρών έκαστη) για τις βιωματικές δράσεις κατανόησης του θεωρητικού πλαισίου καθώς και την προετοιμασία σχεδιασμού των μικροδιδασκαλιων. Οι δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις βοηθούν σημαντικά στο να αποσαφηνιστούν δυσνόητα σημεία και να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος πληρέστερα το γνωστικό αντικείμενο, ενώ εφαρμόζονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων στη χρήση και εφαρμογή εκπαιδευτικών τεχνικών. Επίσης, κατά τις συναντήσεις αυτές αναπτύσσεται η γνωριμία και η επικοινωνία εκπαιδευτών - εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους.

 

 • Εργαστήριο μικροδιδασκαλίας (23 ώρες / φυσική παρουσία σε αίθουσα κατάρτισης):Τρεις (3) δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις (διάρκειας 7 - 8 ωρών έκαστη) για την πραγματοποίηση του αλληλεπιδραστικού εργαστηρίου μικροδιδασκαλίας, στο οποίο προσομοιώνονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται στις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΟΠΠΕΠ. Το εργαστήριο μικροδιδασκαλίας αποτελεί εξαιρετικά σημαντική εκπαιδευτική δια ζώσης δραστηριότητα καθώς προσομοιώνονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται στις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν ένα πλήρως σχεδιασμένο υποδειγματικό μάθημα 20 λεπτών σε μια ομάδα 10 συνεκπαιδευόμενων τους. Η παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας γίνεται σε θεματικό αντικείμενο επιλογής του εκπαιδευόμενου και συνοδεύεται από κείμενο του υποψηφίου, στο οποίο περιέχεται ο σχεδιασμός της. Μετά το τέλος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας, ο εκπαιδευόμενος παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις στους αξιολογητές, σχετικά με τη μικροδιδασκαλία του και λαμβάνει σχετική ανατροφοδότηση. Στη συνέχεια, παραμένει στην αίθουσα και λειτουργεί ως κοινό - μέλος της ομάδας εκπαιδευόμενων που παρακολουθεί και συμμετέχει στις επόμενες μικροδιδασκαλίες. Την ίδια μέρα ο εκπαιδευόμενος «παίζει» τον ρόλο του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες και βιώματα

2. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (140 ώρες /e-learning).

Η εκτίμηση του απαιτούμενου “χρόνου διδασκαλίας” στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (140 ώρες) προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των διδακτικών ενοτήτων του εκπαιδευτικού υλικού και βασίζεται σε εκτιμώμενα στοιχεία, ενώ, όπως είναι ευνόητο, η τελική εκτίμηση του χρόνου ενασχόλησης του εκπαιδευομένου, υπόκειται σε υποκειμενικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το προηγούμενο γνωστικό του επίπεδο και η προσωπική ικανότητα αφομοίωσης γνώσεων. Παράλληλα, παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη, δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (για το διάστημα που διαρκεί το εκάστοτε μάθημα) στον ορισμένο εκπαιδευτή του, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τα μαθήματα και τις ασκήσεις αξιολόγησης.

 

Η θεματολογία του προγράμματος

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος ακολουθεί την Τράπεζα Θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ και συνίσταται στα ακόλουθα θεματικά πεδία: 

 • Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις.
 • Αξιοποίηση της διεργασίας της ομάδας στην εκπαίδευση.
 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου.
 • Παρουσίαση Μικροδιδασκαλιών & Διαδικασία Συνέντευξης. Πιο αναλυτικά η μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος περιλαμβάνει τα παρακάτω:
  • 1η ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ - ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Διάρκεια: 6 ώρες):
       Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενήλικων, εποπτικά μέσα, εκπαιδευτικές τεχνικές, σχεδιασμός εκπαιδευτικής
  • 2η ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Διάρκεια: 6 ώρες):
       Προετοιμασία & μελέτη σχεδιασμού των μικροδιδασκαλιων
  • ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις (Διάρκεια: 25 ώρες)
  • ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: Αξιοποίηση της διεργασίας της ομάδας στην εκπαίδευση ενηλίκων (Διάρκεια: 35 ώρες)
  • ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου (Διάρκεια: 80 ώρες)
  • 3η ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Διάρκεια: 7 ώρες):
       Ανασκόπηση εκπαιδευτικού περιεχομένου, παρουσίαση πιλοτικών μικροδιδασκαλιών & ανατροφοδότηση 
  • 4η ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
       Παρουσίαση μικροδιδασκαλιών & ανατροφοδότηση (Διάρκεια: 8 ώρες)
  • 5η ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
       Παρουσίαση μικροδιδασκαλιών & ανατροφοδότηση (Διάρκεια: 8 ώρες)

 

Παροχές προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Οι εκπαιδευόμενοι καθοδηγούνται στην αποτελεσματική σχεδίαση και υλοποίηση μικροδιδασκαλίας στο πρότυπο των εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ.

Παρέχεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μαγνησίας στο θεματικό αντικείμενο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» το οποίο σας οδηγεί ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σύμφωνα με το Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’/ 83/11-5-2016) καθώς δίνει δικαίωμα απευθείας συμμέτοχης στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων ακόμα και σε όσους δεν έχουν την προβλεπόμενη απαιτούμενη διδακτική εμπειρία (150 ώρες), (Ν.2844/2012, παρ17, δδ).

Επιπλέον, μοριοδοτείται * στις επιλογές εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Διευθυντών ΙΕΚ


Οικονομικά Στοιχεία

Κόστος εκπαιδευτικών υπηρεσιών

Συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης (blended learning) με την υποστήριξη εκπαιδευτή/τριας τόσο για την κλασική όσο και για την τηλεκατάρτιση, τιμή 350,00 € / κατά άτομο.

Προσφερόμενες Εκπτώσεις

Παρέχονται ειδικές τιμές σε κατόχους κάρτας ανεργίας και σε ομαδικές εγγραφές.

Τρόποι πληρωμής

Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής προκαταβολή το 50% του συνολικού ποσού και μέχρι την λήξη του προγράμματος εξόφληση του υπολοίπου ποσού. Δείτε τους τρόπους πληρωμής πατώντας ΕΔΩ

Δήλωση Συμμετοχής

Κατεβάστε την Δήλωση Συμμετοχής ΕΔΩ και αποστείλετέ την με email στο plus@dimitra.gr

*Το σεμινάριο αυτό ενισχύει τη μοριοδότηση των υποψηφίων εκπαιδευτών και επιστημονικών συνεργατών σε προκηρύξεις ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ/ΣΔΕ/ΔΚΔΒΜ/Δ e-ΚΔΒΜ. Συγκεκριμένα :

 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 0,875 μόρια στο πεδίο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» (με μέγιστο αριθμό μορίων 6 μόρια, 2 μόρια για 400 ώρες ανά πεδίο επιμόρφωσης) για εκπαιδευτές σε Δημόσια ΙΕΚ (ΦΕΚ Β/3007/25-07-2018) 
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 1,75 μόρια στο πεδίο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» (με μέγιστο αριθμό μορίων 3 μόρια για 300 ώρες στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων)  σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2017-2018» με Αρ.Πρωτ. : 660/6/33089 – 07/08/2017
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 0,875 μόρια στο πεδίο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» (με μέγιστο αριθμό μορίων 6 μόρια, 3 μόρια για 600 ώρες ανά πεδίο επιμόρφωσης) που αφορά στους εκπαιδευτές ΚΔΒΜ και e-ΚΔΒΜ σύμφωνα με το ΦΕΚ Β/1151/29-03-2018 
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 1,75 μόρια στο πεδίο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» (με μέγιστο αριθμό μορίων 6 μόρια, 2 μόρια για 200 ώρες ανά πεδίο επιμόρφωσης) που αφορά στους εκπαιδευτές IEK ΟΑΕΔ σύμφωνα με το ΦΕΚ Β/2228/14-06-2018 
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 0,875 μόρια στο πεδίο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» (με μέγιστο αριθμό μορίων 6 μόρια, 2 μόρια για 400 ώρες ανά πεδίο επιμόρφωσης) για Διευθυντές/Υποδιευθυντές σε ΔΙΕΚ/ΣΔΕ σύμφωνα με το ΦΕΚ Β/1151/29-03-2018
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 0,875 μόρια στο πεδίο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» (με μέγιστο αριθμό μορίων 6 μόρια, 3 μόρια για 600 ώρες ανά πεδίο επιμόρφωσης) για μόνιμους εκπαιδευτικούς για απόσπαση σε ΣΔΕ σύμφωνα με το ΦΕΚ Β/1151/29-03-2018

 

 

Θεσμικό Πλαίσιο

Με βάση την εγκύκλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και τις διατάξεις του Ν.4342/2015, (ΦΕΚ 143/Α’/9-11-2015) από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 για τη διδασκαλία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης), η Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου ο εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τo Άρθρο 67 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11.5.2016), για την πρόσληψη στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας (ΦΕΚ 2844/Β/2012 απαιτείται με βάση το νόμο 4186 (ΦΕΚ 193/17-09-2013), πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης.

 

Το πρόγραμμα Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (διάρκειας 150 ωρών) υλοποιείται μέσω της χρήσης της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης του εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (e-dimitra) με εκχώρηση ειδικών κωδικών τηλεκατάρτισης και την υποστήριξη επόπτη εκπαιδευτή/τριας

Το πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί με μεθοδολογία εξ αποστάσεως κατάρτισης, η οποία περιλαμβάνει μελέτη εκπαιδευτικού υλικού που αφορά την «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και περιέχει θεματικές ενότητες απόλυτα συναφείς με τις εξεταζόμενες ενότητες της γραπτής διαδικασίας εξετάσεων (Τράπεζα Θεμάτων που εξετάζονται στην αξιολόγηση του θεωρητικού μέρους) καθώς και με τις μεθόδους και τεχνικές που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη της μικροδιδασκαλίας.

Παροχές προγράμματος

Παρέχεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» το οποίο σας οδηγεί ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σύμφωνα με το Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’/ 83/11-5-2016) καθώς δίνει δικαίωμα απευθείας συμμέτοχης στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων ακόμα και σε όσους δεν έχουν την προβλεπόμενη απαιτούμενη διδακτική εμπειρία (150 ώρες), (Ν.2844/2012, παρ17, δδ,).

Επιπλέον, ενισχύει τη μοριοδότηση των υποψηφίων εκπαιδευτών και επιστημονικών συνεργατών σε προκηρύξεις ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ/ΣΔΕ/ΔΚΔΒΜ/Δ e-ΚΔΒΜ. Συγκεκριμένα το σεμινάριο μοριοδοτείται με:

 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 0,75 μόρια στο πεδίο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» (με μέγιστο αριθμό μορίων 6 μόρια, 2 μόρια για 400 ώρες ανά πεδίο επιμόρφωσης) για εκπαιδευτές σε Δημόσια ΙΕΚ (ΦΕΚ Β/3007/25-07-2018) 
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 1,5 μόρια (με μέγιστο αριθμό μορίων 3 μόρια για 300 ώρες στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων) στο πεδίο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2017-2018» με Αρ.Πρωτ. : 660/6/33089 – 07/08/2017
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 0,75 μόρια (με μέγιστο αριθμό μορίων 6 μόρια, 3 μόρια για 600 ώρες ανά πεδίο επιμόρφωσης) στο πεδίο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» που αφορά στους εκπαιδευτές ΚΔΒΜ και e-ΚΔΒΜ σύμφωνα με το ΦΕΚ Β/1151/29-03-2018 
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 1,5 μόρια στο πεδίο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» (με μέγιστο αριθμό μορίων 6 μόρια, 2 μόρια για 200 ώρες ανά πεδίο επιμόρφωσης) που αφορά στους εκπαιδευτές IEK ΟΑΕΔ σύμφωνα με το ΦΕΚ Β/2228/14-06-2018 
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 0,75 μόρια στο πεδίο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» (με μέγιστο αριθμό μορίων 6 μόρια, 2 μόρια για 400 ώρες ανά πεδίο επιμόρφωσης) για Διευθυντές/Υποδιευθυντές σε ΔΙΕΚ/ΣΔΕ σύμφωνα με το ΦΕΚ Β/1151/29-03-2018
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 0,75 μόρια στο πεδίο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» (με μέγιστο αριθμό μορίων 6 μόρια, 3 μόρια για 600 ώρες ανά πεδίο επιμόρφωσης) για μόνιμους εκπαιδευτικούς για απόσπαση σε ΣΔΕ σύμφωνα με το ΦΕΚ Β/1151/29-03-2018

 

Οικονομικά Στοιχεία

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με την υποστήριξη εκπαιδευτή/τριας για την τηλεκατάρτιση, τιμή 200,00 € κατά άτομο.

 

Προσφερόμενες Εκπτώσεις

Παρέχονται ειδικές τιμές σε κατόχους κάρτας ανεργίας και σε ομαδικές εγγραφές.


Τρόποι πληρωμής

Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής προκαταβολή το 50% του συνολικού ποσού και μέχρι την λήξη του προγράμματος εξόφληση του υπολοίπου ποσού. Δείτε τους τρόπους πληρωμής πατώντας ΕΔΩ.

Δήλωση Συμμετοχής


Κατεβάστε την Δήλωση Συμμετοχής ΕΔΩ και αποστείλετέ την με email στο plus@dimitra.gr

Σεμινάριο/Εργαστήριο Μικροδιδασκαλίας διάρκειας 35 ωρών.

Το Σεμινάριο/Εργαστήριο Μικροδιδασκαλίας περιλαμβάνει τις 2 δια ζώσης συμβουλευτικές συναντήσεις (12 ώρες) καθώς και το εργαστήριο μικροδιδασκαλίας (23 ώρες) και αφορά τα άτομα που διαθέτουν μεν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με το Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’/ 83/11-5-2016), αλλά χρειάζονται εξάσκηση στην εκπόνηση των μικροδιδασκαλιών και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΟΠΠΕΠ.

Το πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί σε πέντε (5) δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις, συνολικής διάρκειας 35 ωρών με το κάτωθι περιεχόμενο και διάρκεια ανά συνάντηση:

 • Εκπαιδευτική Συνάντηση (Διάρκειας 6 ωρών) : Θεωρητικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων & ο Ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων / Χαρακτηριστικά Ενήλικων εκπαιδευόμενων / Δυναμική Ομάδας
 • Εκπαιδευτική Συνάντηση (Διάρκειας 6 ωρών): Μεθοδολογία Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού / Εκπαιδευτικές Τεχνικές / Εκπαιδευτικά μέσα-χώρος /Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας
 • Εκπαιδευτική Συνάντηση (Διάρκειας 7 ωρών): Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας – Παρουσίαση παραδειγμάτων από πιλοτικές βιντεοσκοπημένες μικροδιδασκαλίες, και
 • & Εκπαιδευτική Συνάντηση (Διάρκειας 8 ωρών ανά συνάντηση): Παρουσίαση Μικροδιδασκαλιών και Σχολιασμός. Εκπόνηση εργασιών, σε πεδία σχετικά με την τελική στοχοθέτηση που είναι ο σχεδιασμός και η προετοιμασία της παρουσίασης μικροδιδασκαλίας 20΄ (αντικείμενο αξιολόγησης εξετάσεων πρακτικού μέρους του ΕΟΠΠΕΠ).

Παροχές προγράμματος

Παρέχεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» και ουσιαστική προετοιμασία των εκπαιδευτών ενηλίκων, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μικροδιδασκαλιών, για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και ενισχύει τη μοριοδότηση των υποψηφίων εκπαιδευτών και επιστημονικών συνεργατών σε προκηρύξεις ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ/ΣΔΕ/ΔΚΔΒΜ/Δ e-ΚΔΒΜ. Συγκεκριμένα το σεμινάριο μοριοδοτείται με:

 

 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 0,175 μόρια στο πεδίο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» (με μέγιστο αριθμό μορίων 6 μόρια, 2 μόρια για 400 ώρες ανά πεδίο επιμόρφωσης) για εκπαιδευτές σε Δημόσια ΙΕΚ (ΦΕΚ Β/3007/25-07-2018) 
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 0,35 μόρια στο πεδίο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» (με μέγιστο αριθμό μορίων 3 μόρια για 300 ώρες στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2017-2018» με Αρ.Πρωτ. : 660/6/33089 – 07/08/2017
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 0,175 μόρια (με μέγιστο αριθμό μορίων 6 μόρια, 3 μόρια για 600 ώρες ανά πεδίο επιμόρφωσης) στο πεδίο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» που αφορά στους εκπαιδευτές ΚΔΒΜ και e-ΚΔΒΜ σύμφωνα με το ΦΕΚ Β/1151/29-03-2018 
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 0,35 μόρια στο πεδίο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» (με μέγιστο αριθμό μορίων 6 μόρια, 2 μόρια για 200 ώρες ανά πεδίο επιμόρφωσης) που αφορά στους εκπαιδευτές IEK ΟΑΕΔ σύμφωνα με το ΦΕΚ Β/2228/14-06-2018 
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 0,175 μόρια στο πεδίο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» (με μέγιστο αριθμό μορίων 6 μόρια, 2 μόρια για 400 ώρες ανά πεδίο επιμόρφωσης) για Διευθυντές/Υποδιευθυντές σε ΔΙΕΚ/ΣΔΕ σύμφωνα με το ΦΕΚ Β/1151/29-03-2018
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 0,175 μόρια στο πεδίο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» (με μέγιστο αριθμό μορίων 6 μόρια, 3 μόρια για 600 ώρες ανά πεδίο επιμόρφωσης) για μόνιμους εκπαιδευτικούς για απόσπαση σε ΣΔΕ σύμφωνα με το ΦΕΚ Β/1151/29-03-2018

 

Οικονομικά Στοιχεία

Συμμετοχή στο σεμινάριο/εργαστήριο Μικροδιδασκαλιών με την υποστήριξη εκπαιδευτή/τριας, τιμή 130,00 € κατά άτομο.

Τρόποι πληρωμής

Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής προκαταβολή το 50% του συνολικού ποσού και μέχρι την λήξη του προγράμματος εξόφληση του υπολοίπου ποσού. Δείτε τους τρόπους πληρωμής πατώντας ΕΔΩ. 

Δήλωση Συμμετοχής

Κατεβάστε την Δήλωση Συμμετοχής ΕΔΩ και αποστείλετε την με email στο plus@dimitra.gr