Ασφάλεια Ξενοδοχείων

Το πρόγραμμα “Ασφάλεια Ξενοδοχείων” είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να καλύψει  τις ανάγκες ασφαλείας της ξενοδοχειακής εγκατάστασης, του προσωπικού αλλά και των πελατών της. Το προσωπικό, άσχετα με τη θέση εργασίας του, είναι το πρώτο που έρχεται αντιμέτωπο με έκτακτα γεγονότα ή εγκληματικές συμπεριφορές.

Διάρκεια 35 ώρες

Ενάρξεις τμημάτων: Λάρισα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020

Απευθύνεται

 • Σε όλους τους εργαζομένους, σε ξενοδοχειακές ή παρεμφερής εγκαταστάσεις.
 • Στους μόνιμους αλλά και τους εποχιακούς υπαλλήλους, τους πρακτικά ασκούμενους καθώς και ανέργους ως πρόσθετο προσόν στην ανεύρεση εργασίας.
 • Στο προσωπικό των ιδιωτικών εταιριών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που απασχολούνται μόνιμα ή για περιορισμένο χρονικό διάστημα στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.

Στόχος

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση-εξειδίκευση των συμμετεχόντων στα μέτρα ασφαλείας σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, στην ασφάλεια συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων και στην ανταπόκριση σε εγκλήματα-ατυχήματα εντός των ξενοδοχείων.

Τα οφέλη σας

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίζει:

 • Τις βασικές έννοιες ασφαλείας και το νομικό πλαίσιο
 • Τον τρόπο δράσης εγκληματιών (modus operandi)
 • Τι είναι η τρωτότητα εγκαταστάσεων και ποια τα τρωτά σημεία
 • Ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας και η κατάλληλη χρήση αυτών
 • Πως να ανταποκριθεί σε έκτακτα συμβάντα.
 • Πως να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει άτομα με αποκλίνουσα συμπεριφορά
 • Πως να αναγνωρίσει ύποπτα άτομα και οχήματα και ποια χαρακτηριστικά αυτών πρέπει να συγκρατήσει
 • Να γνωρίζει πως θα ενεργήσει σε μία σκηνή εγκλήματος καθώς και σε ένα τετελεσμένο αυτοκτονικό επεισόδιο
 • Τι είναι η προστασίας φυσικών προσώπων (VIP)
 • Να αναγνωρίζει το ύποπτο ταχυδρομείο
 • Τι ενέργειες να κάνει σε περίπτωση εντοπισμού αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού (Α.Ε.Μ.) και τι σε περίπτωση έκρηξης αυτού
 • Πως να συμπεριφερθεί σε μια κατάσταση ομηρίας
 • Τι και ποια είναι τα μέτρα ατομικής προστασίας
 • Ποια είδη πυρκαγιών υπάρχουν και πως αντιμετωπίζουμε το καθένα.
 • Να παρέχει πρώτες βοήθειες

Θεματικές ενότητες

Ασφάλεια Ξενοδοχείου

 • Αυτοψία ξενοδοχειακής εγκατάστασης και ενημέρωση θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας αυτής.
 • Κατάρτιση υπεύθυνου ασφαλείας-στελεχών
 • Προσαρμογή θεματολογίας βάση των αναγκών ασφαλείας της εγκατάστασης

Βασικές Αρχές ασφάλειας

 • Μέθοδοι δράσης δραστών κλοπών-διαρρήξεων και ληστειών (MODUS OPERAΝDI)
 • Ενέργειες προσωπικού σε κρίσιμο περιστατικό
 • Αναγνώριση μη ανθρωπογενών κινδύνων και αντικοινωνικής συμπεριφοράς
 • Επαγγελματική δεοντολογία – Προσόντα προσωπικού

Βασικές αρχές ασφάλειας VIP προσώπων

 • Αναγνώριση απειλών
 • Προστασία φυσικών προσώπων (V.I.P.) σε δημόσιους χώρους (αίθουσα συνεδρίου, εστιατόρια, χώρους αναψυχής - πρακτική εφαρμογή)

Αναγνώριση τρωτών σημείων εγκατάστασης σε ένα ξενοδοχείο

 • Ύποπτο ταχυδρομείο
 • Ενέργειες σε περίπτωση τηλεφωνικής απειλής για βόμβα

Βασικές αρχές συμπεριφοράς ομήρων-θυμάτων ληστείας

 • Διάκριση ομηρίας – μη ομηρίας και διαχείριση αυτών
 • Ασφάλεια συνεδρίου και λοιπόν εκδηλώσεων στο ξενοδοχείο

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 250,00 €

Στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης ενώ όσοι επιθυμούν θα έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης και να αποκτήσουνν το πιστοποιητικό Certified Hotel Security Assistant – CHSA από την ACTA

Σύμφωνα με την απόφαση 216/2015 (ΦΕΚ Β10) του Υπουργείου Τουρισμού το πρόγραμμα πιστοποίησης αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο στην κατηγοριοποίηση των ξενοδοχείων σε αστέρια. Συγκεκριμένα πριμοδοτεί με 150 επιπλέον μόρια κατάταξης σε αστέρια όσες μονάδες εκπαιδεύουν το 10% του προσωπικού τους, ετησίως σε θέματα που αφορούν την Ασφάλεια και τον Τουρισμό.

Δήλωση Συμμετοχής

 Κατεβάστε την Δήλωση Συμμετοχής ΕΔΩ και αποστείλλετέ την με email στο plus@dimitra.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Λάρισα: Τηλ. 2410 554026, οδός Παλαιολόγου 19 (πλατεία ΟΣΕ) Υπεύθυνη κα Κορδελά Ελευθερία.

Βόλος: Τηλ. 2421038333, οδός Φερρών 65 Υπεύθυνη κας Μαστρονικολή Ελένη