Προσωπικό Security

Το Κε.Δι.Βι.Μ.2 «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ε.Σ. Α.Ε. είναι πιστοποιημένος φορέας από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων του «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» παρέχοντας στους ωφελούμενους σωστή ενημέρωση και υπηρεσίες κατάρτισης υψηλού επιπέδου σε όλη τη διάρκεια των μαθημάτων.

 Έναρξη: 29 Οκτωβρίου 2020

Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκείνους που επιθυμούν να εργασθούν ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας, είτε σε Ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας είτε σε Τμήματα Εσωτερικής Ασφάλειας Οργανισμών και Επιχειρήσεων ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι και υποχρεούνται να κατέχουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και τίτλο Πιστοποίησης. O τίτλος αυτός είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση Αδείας Εργασίας, τύπου Α΄, από την Ελληνική Αστυνομία. (Νέα ΚΥΑ για Security)

Στόχος

Στόχος των προγραμμάτων είναι η αναβάθμιση και επικαιροποίηση των γνώσεων και των προσόντων των στελεχών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με το Πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα του ΕΟΠΠΕΠ.

Τα προγράμματα οδηγούν στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν, διαδικασία απαραίτητη για την εργασιακή πορεία των απασχολουμένων στον κλάδο.

Οι καταρτιζόμενοι, μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα είναι σε θέση να:

 • Συμμετάσχουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης που θα διενεργηθούν από το ΚΕΜΕΑ για την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Συμμετέχουν στην πρόληψη και τον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων
 • Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά
 • Επεμβαίνουν με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών
 • Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου

Διάρκεια

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 105 ώρες (περίπου 1 μήνα)

Περιεχόμενο Κατάρτισης

 • Εκπαιδευτική Εισαγωγή
 • Ιδιωτική Ασφάλεια: Θεσμικό Πλαίσιο, Διεθνείς Τάσεις-Ελληνική Πραγματικότητα
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Ποινική Δικονομία
 • Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
 • Εισαγωγή στην Ασφάλεια
 • Το προφίλ του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
 • Βασικά Καθήκοντα του Προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Ανταπόκριση σε Περιστατικά
 • Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, Μέσα & Τρόποι Προστασίας του Προσωπικού Ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία Προσώπων/Χρηματαποστολών
 • Πυρασφάλεια & Αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημάτων
 • Παροχή Πρώτων Βοηθειών

Εκπαιδευτές

Ο φορέας μας συνεργάζεται με έμπειρους και πιστοποιημένους εκπαιδευτές από τα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΚΕ.ΜΕ.Α. και του ΕΟΠΠΕΠ.

Κόστος Συμμετοχής

 • Κόστος εκπαιδευτικών υπηρεσιών (κατάρτιση, εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό κλπ) 350,00€ 

  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

  Έκπτωση 15%: Για εγγραφή, τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος, και με την προϋπόθεση της προεξόφλησης ή προκαταβολής  μεγαλύτερης από το 50% του κόστους συμμετοχής.

  Έκπτωση 10% : Για ομαδικές εγγραφές (άνω των 2 ατόμων)

  Αθροιστικά η έκπτωση μπορεί να φτάνει ως και 25%.

 • Κόστος εξετάσεων

Παράβολο αξίας 50,00 € για το  ΚΕ.ΜΕ.Α.

Παράβολο αξίας 100,00 € για τον Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ

Δήλωση Συμμετοχής

 Κατεβάστε την Δήλωση Συμμετοχής ΕΔΩ και αποστείλλετέ την με email στο plus@dimitra.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Λάρισα: Τηλ. 2410 554026, e-mail: plus@dimitra.gr  οδός Παλαιολόγου 19 (πλατεία ΟΣΕ) Υπεύθυνη κα Κορδελά Ελευθερία.
ΑθήναΤηλ. 210 8838540, email: athens@dimitra.gr, Φερρών 16, Υπεύθυνη κα Ζαμίνου Μαρία.
ΘεσσαλονίκηΤηλ. 2310547180, email: thes@dimitra.gr   Κωλέττη 24, Υπεύθυνη κα Τσαντίλη Αθανασία 
Βόλος: Τηλ. 2421038333, email: volos@dimitra.gr Φερρών 65,  Υπεύθυνη κα Χρυσοβέργη Μαριάννα