Νέα

IntoDIGITS - Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Δραστηριότητα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν ότι ο γενικός πληθυσμός της Ελλάδας έχει περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες. Για το 2015 η Ελλάδα συγκέντρωσε 0,37 βαθμούς (με άριστα το 1) στο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, καταλαμβάνοντας την 26η θέση από τις 28, ενώ ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε στο 0,52.  
Περισσότερα

Επιτυχημένη Εκδήλωση Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»  πραγματοποίησε την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 στη Λάρισα, επιτυχημένη ημερίδα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών με θέμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Νέες προοπτικές και ευκαιρίες, καινοτόμα εργαλεία και τεχνικές - Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων».
Περισσότερα

Εκδήλωση για παρουσίαση αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έργου EUPA_NEXT

Την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 πραγματοποίηθηκε από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων στον τομέα του προσωπικού διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν από τον κ. Βασίλη Πιτσίλκα τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Έργου "EUPA_Next - Validation of formal, non-formal and informal learning: The case study of administration personnel".
Περισσότερα

Εκδήλωση για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού έργου Q-Spirit

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Q-Spirit: EQAVET στην πράξη» που στόχο έχει την ερμηνεία και την πρακτική εφαρμογή των ποιοτικών δεικτών διασφάλισης ποιότητας του EQAVET, καθώς και των καινοτόμων μεθόδων διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση, όπως αυτές εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πραγματοποίησε την τελική του διάσκεψη προκειμένου να μοιραστεί τα αποτελέσματα του έργου με το κοινό. 
Περισσότερα

Βιβλίο καθοδήγης και ενίσχυσεις των εργοδοτών από το έργο igma3

Είστε Εργοδότης και σας απασχολεί το πώς θα βρείτε το σωστό άτομο για τη σωστή δουλειά; Εάν θα ωφεληθεί ο οργανισμός με την πρόσληψη ενός νέου; Που να αναζητήσετε νέα ταλέντα, να βρείτε βοήθεια και τα κανάλια επιλογής και προσέλκυσης τα οποία είναι διαθέσιμα; Δυσκολεύεστε να επιλέξετε τους νέους και τις νέες με τις κατάλληλες ικανότητες; Είστε Εργοδότης και σας απασχολεί το πώς θα βρείτε το σωστό άτομο για τη σωστή δουλειά; Εάν θα ωφεληθεί ο οργανισμός με την πρόσληψη ενός νέου; Που να αναζητήσετε νέα ταλέντα, να βρείτε βοήθεια και τα κανάλια επιλογής και προσέλκυσης τα οποία είναι διαθέσιμα; Δυσκολεύεστε να επιλέξετε τους νέους και τις νέες με τις κατάλληλες ικανότητες;
Περισσότερα