Νέα

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της εκμάθησης στο χώρο εργασίας

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της εκμάθησης στο χώρο εργασίας  Η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της εκμάθησης στο χώρο εργασίας (Work Based Learning/ WBL) με χρήση συγκεκριμένων ποιοτικών δεικτών αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος, καθώς η WBL είναι ένας σύγχρονος τρόπος εκπαίδευσης και κατάρτισης που πραγματοποιείται και επικεντρώνεται στο περιβάλλον εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «LOWE: Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της WBL βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας (EQAVET)» αφορά στη δημιουργία ενός μοντέλου αξιολόγησης και μιας πρακτικής εργαλειοθήκης διασφάλισης ποιότητας των μαθησιακών αποτελεσμάτων της WBL που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους φορείς που παρέχουν WBL και θα τους επιτρέπει την αξιολόγηση και την αναθεώρηση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Στις 12-16 Νοεμβρίου 2018, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» ως ένας εκ των εταίρων του προγράμματος συμμετείχε στην εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στην Ούννα (Γερμανία), στην οποία συμμετείχαν συνολικά έξι φορείς από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Φιλανδία). Στόχος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας ήταν η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την εφαρμογή του μοντέλου διασφάλισης ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης κατά την πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος. 
Περισσότερα

Γεφυρώνοντας το χάσμα: νέες μέθοδοι καθοδήγησης για νέους επιχειρηματίες του δημιουργικού τομέα στην Ευρώπη – BtG.

Πολλοί νέοι αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις σχετικά με την είσοδό τους στην αγορά εργασίας του δημιουργικού τομέα και ένας εκ των λόγων είναι το  χάσμα που υπάρχει στην παροχή ΕΕΚ σε ότι αφορά στις επιχειρηματικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την είσοδο και ευδοκίμηση των νέων στην ταχύτατα αυξανόμενη δημιουργική οικονομία της Ευρώπης.
Περισσότερα

Tελικό Συνέδριο για την πιστοποίηση μεντόρων/συμβούλων στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας

Ο τομέα της οικολογικής βιομηχανίας έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος κυρίως για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διαχείρισης των αποβλήτων με ορθές πρακτικές. Για αυτό το λόγο στις οικολογικές βιομηχανίες έχει ανακύψει η ανάγκη για την ύπαρξη μεντόρων/συμβούλων, οι οποίοι θα μπορούν να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στην εταιρεία τους με σκοπό να βοηθούν τους υπαλλήλους (νεοεισερχόμενους ή υπάρχοντες) να αναπτυχθούν επιτυχώς, αξιοποιώντας τα επαγγελματικά τους προσόντα, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας τους.
Περισσότερα

Ενημερωτικά φυλλάδια του έργου IPPON: Ενίσχυση της συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα ενημερωτικά φυλλάδια του Ευρωπαϊκού Έργου IPPON.  Capacity building workshop for less experienced SMEs in Public procurement and B2B speed dating Ippon – A Cosme project to facilitate access to tenders for the MPMI of Tuscia IPPON – Innovative Public Procurement opportunities and Networking Public procurement – International Conference Public Procurement Legal framework and regulations improvements in Bulgaria Public Procurement opportunities in Portugal Public procurements – The State’s market research Short history of development of public procurement legislation in the Republic of Slovenia The basic principles governing public procurements in Greece The eighth national discussion forum “Construction in 2019 – Prospects and Challenges”
Περισσότερα

Εναρκτήρια Συνάντηση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «CQJB – Ανάπτυξη και Πιστοποίηση Δεξιοτήτων για τους Συμβούλους Απασχόλησης στην Ευρώπη».

Ο δείκτης ανεργίας στις χώρες τις Ευρώπης και η ανάγκη επιτυχημένης αντιμετώπισης αυτής, καθιστούν αναγκαία την εκπαίδευση των ατόμων που ασχολούνται με την προώθηση στην εργασία και την εκπαίδευση ώστε να αναπτύξουν, και να πιστοποιηθούν, σε δεξιότητές  που θα ενισχύουν την επιτυχημένη παροχή των υπηρεσιών τους.Ο δείκτης ανεργίας στις χώρες τις Ευρώπης και η ανάγκη επιτυχημένης αντιμετώπισης αυτής, καθιστούν αναγκαία την εκπαίδευση των ατόμων που ασχολούνται με την προώθηση στην εργασία και την εκπαίδευση ώστε να αναπτύξουν, και να πιστοποιηθούν, σε δεξιότητές  που θα ενισχύουν την επιτυχημένη παροχή των υπηρεσιών τους.
Περισσότερα