Νέα

3η συνάντηση του έργου MINGLE στη Λευκωσία

Η Τρίτη διακρατική συνάντηση του έργου MINGLE έλαβε χώρα στη Λευκωσία της Κύπρου με συμμετοχή των εταίρων από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Σουηδία, τη Γερμανία και την Ισπανία.  To MINGLE είναι ένα έργο το οποίο εμπλέκει και δραστηριοποιεί ομάδες τόσο ντόπιων, όσο και Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ). Δρώντας μέσω τοπικών κοινωνικών φορέων, στοχεύει στη διευκόλυνση της ενεργού ιθαγένειας, αναπτύσσοντας το Κοινωνικό Κεφάλαιο (ΚΚ) και το Ανθρώπινο Κεφάλαιο (ΑΚ) για τους ΥΤΧ, ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα ενσωμάτωσης μέσω παρεμβάσεων σε 500 ντόπιους υπηκόους και 500 ΥΤΧ σε 5 χώρες.To MINGLE είναι ένα έργο το οποίο εμπλέκει και δραστηριοποιεί ομάδες τόσο ντόπιων, όσο και Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ). Δρώντας μέσω τοπικών κοινωνικών φορέων, στοχεύει στη διευκόλυνση της ενεργού ιθαγένειας, αναπτύσσοντας το Κοινωνικό Κεφάλαιο (ΚΚ) και το Ανθρώπινο Κεφάλαιο (ΑΚ) για τους ΥΤΧ, ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα ενσωμάτωσης μέσω παρεμβάσεων σε 500 ντόπιους υπηκόους και 500 ΥΤΧ σε 5 χώρες.
Περισσότερα

1ο Ενημερωτικό Δελτίο Ευρωπαϊκού Έργου IntoDIGITS

Το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος IntoDIGITS είναι διαθέσιμο. Το έργο αφορά στην ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων για τον εκπαιδευτή που στόχο έχουν την ενδυνάμωση των ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες, αναπτύσσοντας τις  μαθηματικές και ψηφιακές τους ικανότητες. Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε.
Περισσότερα

Νέα συνεργασία του Εκπαιδευτικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» με Εκπαιδευτικούς φορείς από την Ουκρανία

Αντιπροσωπεία φορέων εκπαίδευσης της Ουκρανίας επισκέφθηκε στις 10 & 11 Ιανουαρίου 2019, τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» σε Βόλο και Λάρισα. Η οργάνωση της επίσκεψης έγινε από το Folkuniversitetet της Σουηδίας. Στην επίσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι του Εμπορικού Ινστιτούτου Vinnytsia,  του Οικονομικού Ινστιτούτου Kntesu, του φορεά Ευρωπεριφέρεια Dnister και της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής του Vinnytsia.
Περισσότερα

3η Διακρατική Συνάντηση γι ατο έργο InCommon στην Λευκωσία της Κύπρου.

Στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου InCommon Toolbox. Cultural and Educational Interventions for the exercise of the Active Citizenship of Migrant Women  (Incommon) στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2018. Στο έργο InCommon την Ελλάδα εκπροσωπούν ο Δήμος Λαρισαίων και ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ.
Περισσότερα

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ARIVE για την ένταξη και την απασχόληση προσφύγων και μεταναστών

Η εισροή προσφύγων, μεταναστών και ατόμων που αιτούνται άσυλο, είναι εμφανώς αυξημένη, τα τελευταία χρόνια, προς τις χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Προκειμένου, οι άνθρωποι αυτοί, να ενταχθούν, να ευδοκιμήσουν και να προσφέρουν στις κοινωνίες υποδοχής θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία τα οποία θα αναδεικνύουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους ώστε να προωθηθούν σε θέσεις εργασίας οι οποίες είναι κατάλληλες και στις οποίες μπορούν πραγματικά να προσφέρουν.
Περισσότερα

Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου EnterSchoolMind

Η ενακτήρια Συνάντηση του έργου EnterSchoolMind έλαβε χώρα στη Λευκωσία της Κύπρου την πορηγούμενη εβδομάδα.  Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικής νοοτροπίας των εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές ικανότητες που εντοπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και επικυρώνοντας εκείνες οι οποίες προσδιορίζονται ως οι πιο σημαντικές για τον καθορισμό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αναμένεται ότι στην περίπτωση των δημοτικών σχολείων θα επικεντρωθούμε περισσότερο στις γενικές ικανότητες. Η εκπαίδευση που θα λάβουν οι δάσκαλοι θα είναι διαπιστευμένη κατά ISO και μέσω αξιολόγησης θα πιστοποιηθούν και οι ίδιοι. Με άλλα λόγια, η συμμετοχή στο έργο σημαίνει ότι αναβαθμίσουν το δικό τους προφίλ με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.
Περισσότερα