Νέα

«Πρόσκληση για την ανάθεση υπηρεσιών Ψηφιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση, με την μέθοδο της τηλεκατάρτισης, εκπαιδευτικών ενοτήτων της ενέργειας Β1

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Ψηφιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση, με την μέθοδο της τηλεκατάρτισης, εκπαιδευτικών ενοτήτων της ενέργειας Β1 «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση» της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2018/003 EL/ Attica publishing», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, σε εφαρμογή του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (Α'147).
Περισσότερα

Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου Digicult στο Burgas της Βουλγαρίας

Στο Burgas της Βουλγαρίας πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου DigiCult– Ψηφιακή παρουσίαση και διατήρηση της άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς στις 13 Ιανουαρίου 2020. Το DIGICULT είναι ένα νέο πρόγραμμα Erasmus+ με στόχο τη δημιουργία και η προώθηση ενός καινοτόμου πλαισίου ψηφιοποίησης και αποτελεσματικής και οικονομικά αποδοτικής εκπαίδευσης για την ψηφιακή παρουσίαση, διατήρηση και προβολή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Οι οκτώ οργανισμοί και εταίροι από την Βουλγαρία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Λιθουανία είναι ειδικοί στον τομέα της εκπαίδευσης για την ψηφιοποίηση της  πολιτιστικής κληρονομιάς.Το έργο είναι ιδιαίτερα καινοτόμο, καθώς θα δημιουργήσει ένα κοινό τυποποιημένο πλαίσιο για την ψηφιοποίηση, την παρουσίαση και τη διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει. Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ θα καθοδηγήσει τη διαδικασία για την ανάπτυξη μαθημάτων και τη διαδικασία εκπαίδευσης, εστιάζοντας στους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ και στο σύστημα πιστοποίησης ECVET. Επίσης, θα επαληθεύσει την εφαρμογή των διαδικασιών του ECVET προκειμένου να προσφέρει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πληροί τις αρχές του ECVET για μελλοντική αναγνώριση των δεξιοτήτων και των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τους εκπαιδευμένους χρήστες προκειμένου να καταστεί η εκπαίδευση χρήσιμη ακόμη και για επαγγελματικούς σκοπούς. Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ είναι επικεφαλής για τη δημιουργία του δεύτερου Πνευματικού Προϊόντος του έργου "Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψηφιοποίηση, παρουσίαση και διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς", το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με μαθησιακά αποτελέσματα σύμφωνα με τις αρχές του ECVET που εκφράζονται σε δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες. Μέσα αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και…
Περισσότερα

EnterSchoolMind: Το έργο που αναπτύσσει την επιχειρηματική νοοτροπία των δασκάλων και παιδιών του δημοτικού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε την ικανότητα επιχειρηματικότητας ως μία από τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για την προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και την απασχόληση. Το επιχειρηματικό πνεύμα συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και στην κοινωνική συνοχή. Το έργο EnterSchoolMind απευθύνεται στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής νοοτροπίας των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Κύπρου, της Ελλάδας και της Μεγάλης Βρετανίας. Αυξάνοντας την κατανόηση της σπουδαιότητας των επιχειρηματικών δεξιοτήτων από τους δασκάλους και εξοπλίζοντας τους με εργαλεία υποστήριξης, αναμένεται ότι με τη σειρά τους θα αναπτύξουν τις δεξιότητες των μαθητών που σχετίζονται με το επιχειρηματικό πνεύμα, το οποίο θεωρείται ότι βοηθάει στην ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών.
Περισσότερα

Εκπαίδευση και Πιστοποίηση για Συμβούλους Απασχόλησης (JOB BROKERS)

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Συμβούλων Απασχόλησης πραγματοποιείται από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ, Παλαιολόγου 19, Λάρισα. Οι συμμετέχοντες/ουσες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής και θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στις εξετάσεις ώστε να πιστοποιηθούν ως Σύμβουλοι Απασχόλησης (JOB BROKER) Σύμφωνα με το παγκόσμια αναγνωρισμένο πρότυπο πιστοποίησης ISO 17024. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι εντελώς Δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να βρουν λεπτομέρειες για το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εδώ και να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής εδώ.
Περισσότερα

Εργαστήρια για Διαπολιτισμικούς Συμβούλους: «Χρήση των εργαλείων OACAT και EMKIT» και «Αποτελεσματική Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Καθοδήγηση»

Tο Ευρωπαϊκό έργο MINGLE δίνει τη δυνατότητα σε όποιαν από εσάς ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στα εργαστήριο Εκπαίδευσης διαπολιτισμικών συμβούλων : «Χρήση των εργαλείων OACAT και EMKIT» και «Αποτελεσματική Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Καθοδήγηση» τα οποία θα πραγματοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ, Παλαιολόγου 19, Λάρισα.
Περισσότερα

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση του έργου μας EmindS - Ανάπτυξη Επιχειρηματικής Νοοτροπίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Στο πλαίσιο του έργου μας EmindS πραγματοποιήθηκε η δεύτερη εκπαιδευτική συνάντηση στη Νόβα Γκόριτσα της Σλοβενίας η οποία και φιλοξενήθηκε από το Σλοβένο εταίρο του έργου, το Πανεπιστήμιο της Νόβα Γκόριτσα. Φοιτητές/Φοιτήτριες και σπουδαστές/σπουδάστριες, από τις 5 χώρες που συμμετέχουν στο έργο ( Κύπρο, Ελλάδα, Αυστρία, Σλοβενία και  Φινλανδία) , ξανασυναντήθηκαν για να ολοκληρώσουν το σχεδιασμό και την παρουσίαση των επιχειρηματικών τους ιδεών και να τις παρουσιάσουν στους εταίρους του έργου αλλά και τους συναδέλφους / τις συναδέλφισσές  τους .
Περισσότερα