Νέα

Το έργο ARIVE και η σημασία του

Ένα πρόσφατο έγγραφο του ΟΟΣΑ «Making Integration work» (2016) αναφέρει ότι «όσο νωρίτερα οι πρώτοι ανθρωπιστικοί μετανάστες (πρόσφυγες, άτομα με επικουρική προστασία ή άλλο καθεστώς προστασίας και επανεγκατεστημένοι πρόσφυγες) εισέρχονται στην αγορά εργασίας, τόσο καλύτερες είναι οι προοπτικές ένταξής τους μακροπρόθεσμα». Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το επιβεβαιώνει στην έκθεσή του από το 2015 ότι «Η επένδυση ενός ευρώ για την υποδοχή προσφύγων μπορεί να αποφέρει σχεδόν δύο ευρώ σε οικονομικά οφέλη εντός 5 ετών». Ωστόσο, αυτή η ομάδα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη και απαιτεί στοχευμένη υποστήριξη στην αρχή. Κατά μέσο όρο στην ΕΕ, χρειάζονται μεταξύ πέντε και έξι χρόνια για να ενσωματωθεί περισσότερο από το 50% των ανθρωπιστικών μεταναστών στον χώρο εργασίας και έως και 15 χρόνια για να επιτευχθεί ποσοστό απασχόλησης 70% που συγκλίνει προς τα αποτελέσματα για τους μετανάστες εργασίας (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Μακροχρόνιες περίοδοι αδράνειας οδηγούν επίσης σε απενεργοποίηση και μείωση δεξιοτήτων το οποίο σημαίνει ότι θα μπορούσαν να δεχτούν μόνο χαμηλής ειδίκευσης θέσεις εργασίας, παραμένοντας παγιδευμένοι σε χαμηλό κοινωνικοοικονομικό κύκλο. Αυτό επηρεάζει την προθυμία και την αντοχή τους να δεσμευτούν αποτελεσματικά στην ένταξή τους. Επιπλέον, οι πρόσφυγες με χαμηλή ειδίκευση πλήττονται ακόμη περισσότερο από άλλους μετανάστες και αφήνονται να βρουν τον δικό τους τρόπο σε κοινωνίες με υψηλές απαιτήσεις στην αγορά εργασίας (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο).
Περισσότερα

Πέμπτη Συνάντηση για το Ευρωπαϊκό Έργο «CQJB – Ανάπτυξη και Πιστοποίηση Δεξιοτήτων για τους Συμβούλους Απασχόλησης στην Ευρώπη».

Ο δείκτης ανεργίας στις χώρες τις Ευρώπης και η ανάγκη επιτυχημένης αντιμετώπισης αυτής, καθιστούν αναγκαία την εκπαίδευση των ατόμων που ασχολούνται με την προώθηση στην εργασία και την εκπαίδευση ώστε να αναπτύξουν, και να πιστοποιηθούν, σε δεξιότητές  που θα ενισχύουν την επιτυχημένη παροχή των υπηρεσιών τους. Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, σε συνεργασία με 8 οργανισμούς από 8 Ευρωπαϊκές χώρες,  υλοποιούν το έργου «CQJB – Ανάπτυξη και Πιστοποίηση Δεξιοτήτων για τους Συμβούλους Απασχόλησης στην Ευρώπη» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus +, και του οποίο ο ΔΗΜΗΤΡΑ είναι συντονιστής εταίρος. Ο γενικός στόχος του έργου είναι να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να εφαρμόσει πιλοτικά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα οδηγεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμβούλων απασχόλησης το οποίο θα τους δίνει την ευκαιρία να πιστοποιηθούν κατά ISO 17024.
Περισσότερα

To έργο InCommon και η εργαλειοθήκη για την υποστήριξη της Κλίμακας Πολιτισμικής Ιδιότητας των μεταναστριών

Ο πολιτισμός είναι ένα κοινό αγαθό που κτίζεται με τη συμμετοχή όλων των μελών μιας κοινότητας. Το να συμμετέχεις  στον πολιτισμό σημαίνει να συμμετέχεις στην κοινότητα, να έχεις φωνή και να είσαι μέρος της. H Εργαλειοθήκη του InCommon (InCommon Toolbox παρέχει τα υλικά για την εφαρμογή μιας επιτυχημένης πορείας  για την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη μέσω της συμμετοχής στην κουλτούρα των μεταναστριών, των υπηκόων τρίτων χωρών και των προσφυγισσών στην ΕΕ.
Περισσότερα

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου InCommon

Ο Εκπαιδευτικός οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ παρουσίασε στις εγκαταστάσεις του στη Λάρισα,  με μεγάλη επιτυχία, τα αποτελέσματα του Έργου InCommon, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης,. Στην εκδήλωση εκπροσωπήθηκε και ο Δήμος Λαρισαίων.
Περισσότερα

Πολλαπλασιαστική εκδήλωση του έργου EmindS - Ανάπτυξη Επιχειρηματικής Νοοτροπίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Στις 30 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ έλαβε χώρα με μεγάλη επιτυχία η πολλαπλασιαστική εκδήλωση του έργου μας EmindS, τηρώντας πάντα τις αποστάσεις και τους κανόνες υγιεινής για την αποφυγή της μετάδοσης της COVID 19. To έργο EmindS, διάρκειας 36 μηνών, χρηματοδοτήθηκε από το Erasmus + και ολοκληρώνει τον επιτυχημένο του κύκλο τον Αύγουστο. Στόχος του ήταν να αναπτύξει νοοτροπία καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μέσω φοιτητο-κεντρικής διδασκαλίας και εκμάθησης, σε φοιτητές και φοιτήτριες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε σπουδαστές και σπουδάστριες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Περισσότερα

Πολλαπλασιαστική εκδήλωση του έργου EmindS - Ανάπτυξη Επιχειρηματικής Νοοτροπίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Στις 30 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ έλαβε χώρα με μεγάλη επιτυχία η πολλαπλασιαστική εκδήλωση του έργου μας EmindS, τηρώντας πάντα τις αποστάσεις και τους κανόνες υγιεινής για την αποφυγή της μετάδοσης της COVID 19. To έργο EmindS, διάρκειας 36 μηνών, χρηματοδοτήθηκε από το Erasmus + και ολοκληρώνει τον επιτυχημένο του κύκλο τον Αύγουστο. Στόχος του ήταν να αναπτύξει νοοτροπία καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μέσω φοιτητο-κεντρικής διδασκαλίας και εκμάθησης, σε φοιτητές και φοιτήτριες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε σπουδαστές και σπουδάστριες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Περισσότερα