Συντονιστής/στρια, Ερευνητής/τρια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με αντικείμενο την Κοινωνική Ένταξη ή / και τις Νέες Τεχνολογίες (κωδικός Θέσης: Lar-Eu_09.2020)

Περιγραφή θέσης
Έμπειρο στέλεχος που θα εργαστεί ως Συντονιστής/τρια-Ερευνητής/τρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με αντικείμενο την Κοινωνική ένταξη ή / και τις Νέες Τεχνολογίες στο πλαίσιο της υλοποίησης ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν σε θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων και βιώσιμης ανάπτυξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και θα συμμετέχει στη συγγραφή προτάσεων για την υποβολή νέων έργων στο πλαίσιο ανοικτών διεθνών διαγωνισμών που αφορούν στα παραπάνω θέματα.

Απαραίτητα τυπικά προσόντα 

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε αντικείμενο σχετικό με την Κοινωνική Ένταξη ή / και τις Νέες Τεχνολογίες.
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών σπουδών, ή/και Εκπαίδευσης Ενηλίκων- Δια βίου Εκπαίδευσης ή/και Διοίκηση/ Αξιολόγηση Έργων, ή/και Πληροφορικής.
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων- δια βίου εκπαίδευσης, ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων και κοινωνικής ένταξης, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, της υλοποίησης και αξιολόγησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Άριστη Γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ με έμφαση στο Microsoft Office και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και τα social media.

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

 • Εμπειρία στην Κοινωνική Ένταξη ή / και τις Νέες Τεχνολογίες.
 • Διοικητική εμπειρία/ Συντονισμός ομάδων.
 • Ικανότητες διαχείρισης έργων, εργασίας υπό πίεση, ομαδικής εργασίας και λήψης πρωτοβουλιών καθώς και οργανωτικές ικανότητες.
 • Δεξιότητες και ευχέρεια στη χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου. 
 • Ικανότητες επικοινωνίας και ανάπτυξης Δημοσίων σχέσεων.
 • Διδακτική εμπειρία σε ενήλικες. 
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

 Αρμοδιότητες

 • Συμμετοχή στην ομάδα έργου για την έρευνα, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε συνάφεια με την επιστημονική εξειδίκευση του Θεματικού Πεδίου τους και σύμφωνα με της αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Διαχείριση όλων των απαραίτητων εγγράφων, υποχρεώσεων και διαδικασιών όπως αυτές προσδιορίζονται από το εκάστοτε έργο η/και την ελέγχουσα αρχή, στο στάδιο του σχεδιασμού, της υλοποίησης έως και της λήξη του, συγκεκριμένα: 
  • Συμπλήρωση των απαραίτητων τεχνικών δελτίων καθώς και των εκθέσεων προόδου.
  • Σύνταξη μελετών, ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών εργαλείων για εκπαιδευτές καθώς και εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευόμενους, κ.α.
  • Διοργάνωση εργαστηρίων (workshops), προγραμμάτων κατάρτισης, ημερίδων διάχυσης αποτελεσμάτων, κ.α., όπως αυτά προσδιορίζονται από το εκάστοτε ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
  • Συμμετοχή και εκπροσώπηση του οργανισμού σε εθνικές και διακρατικές συναντήσεις εργασίας που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση του έργου. 
  • Σύνταξη των τελικών εκθέσεων και αναφορών απολογισμού του κάθε έργου όπως αυτές ορίζονται από την εκάστοτε διαχειριστική αρχή.
 • Συγγραφή προτάσεων σε συνάφεια με την επιστημονική εξειδίκευση του/της για την υποβολή νέων έργων στο πλαίσιο ανοικτών διεθνών διαγωνισμών.
 • Παροχή εκπαίδευσης σε αντικείμενα του επιστημονικού τους αντικειμένου.
 • Συμμετοχή στις δράσεις δημοσιότητας των έργων.
 • Συντονισμός ομάδων (όπου απαιτείται).

Τα Βιογραφικά (αποκλειστικά σε μορφή EUROPASS) και η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με την ένδειξη του κωδικού Θέσης και το επώνυμο σας σε λατινικούς χαρακτήρες.

Περισσότερες πληροφορίες για την αποστολή βιογραφικών στο http://www.dimitra.gr/company-el/career